Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
Bölcsődék megtekintése.
BID elérhetőségei.
Felvételi szabályzat.
Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány
Bölcsődei ellátás Dunaújvárosban

"Okozz másoknak örömet
amikor csak teheted
Adj, dicsérj, segíts,
hajolj le
szárítsd a könnyeket."

/Tóth Endre/

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. A város lakossága számára Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását a Bölcsődék Igazgatósága 5 tagintézményén keresztül 384 férőhelyen biztosítja.

Tájékoztatónkban azokhoz a kisgyermekes szülőkhöz szeretnénk szólni, akik gyermekeiket bölcsődében kívánják elhelyezni, illetve érdeklődnek a városunkban működő bölcsődei ellátás iránt. Mindazon Dunaújvárosban lakó családok igénybe vehetik a bölcsődét, akiknek szükségük van arra, hogy napközben mások gondoskodjanak gyermekeikről: elsődlegesen a dolgozó, hivatásukat gyakorló szülők, a gyes mellett munkát vállaló, gyermeküket egyedül nevelő, sajátos képességű gyermeket nevelő, a tanuló szülők, valamint egyéb szociális indok alapján.
Bemutatjuk, hogyan tudjuk a szülőkkel együtt szolgálni azt a célt, hogy gyermekeik zavartalanul, testileg, lelkileg kiegyensúlyozottan fejlődjenek mindenki örömére.
Intézményeinkbe 20 hetes kortól 3 éves korig vesszük fel a gyermekeket. Városunkban lehetőség van a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására is (Hétszínvirág Bölcsőde).
A személyiség megalapozásában a családi nevelés az elsődleges, a bölcsőde kiegészítő és továbbépítő feladatokat lát el.
Fontos, hogy a bölcsődei gondozást, nevelést képzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő szakemberek végezzék egyénre szabottan, kislétszámú csoportban, ahol kialakulhat a kisgyermeknevelővel a személyes érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat.
Kérjük, fogadják szeretettel és az eredményes együttműködés reményében hasznosítsák tanácsainkat.


Mi a teendő ha bölcsődébe jön a gyermek?
  Előjegyzés: minden kedden a szülő által választott bölcsődében. (A gyermek és a gondviselő személyi adatainak igazolása szükséges).
  Az adatfelvétel után a szülő a megkapott, s a felvételhez szükséges nyomtatványokkal felkeresi tanácsadási időben a házi gyermekorvost és a védőnőt. Beszerzi a szükséges munkáltatói, iskolalátogatási vagy szociális indok miatti igazolást. A kitöltött iratokat a szülő benyújtja a bölcsődevezetőhöz, akitől tájékoztatást kap a bölcsődei napirendről, házirendről, gyermekétrendről, a gyermeket érő közösségi hatásokról. A bölcsőde viszont tájékoztatást kér a szülőktől a gyermekek napirendjéről, étkezési, alvási szokásairól, játéktevékenységéről.
  A gyermek és környezetének megismerését célozza a családlátogatás is, amelyre optimális körülmények között a beszoktatást megelőzően kerül sor.

A bölcsőde célja
 • A gondozás, nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával olyan légkör megteremtése, amelyben a kisgyermek biztonságban érzi magát, lehetősége van a nyugodt, elmélyült, aktív játéktevékenységre.
 • A közösségi élet alapjainak lerakása a szakember hatékony segítségével.

A bölcsőde feladata
  Mindazon családok gyermekeinek szakszerű gondozása és nevelése, amely családok igénybe veszik a bölcsődei ellátást.

Mit nyújt a bölcsőde?
 • Biztosítja a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését. "Nyitottságával" közelít a családban történő ellátáshoz.
 • Jól összeállított napirenddel elősegíti az elmélyült, aktív játéktevékenységet az időjárástól függően szobában, illetve a szabadban.
 • A mozgás összehangoltságának fejlodéséhez kellő mozgáslehetoséget biztosít.
 • A bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést, a helyes, korszerű táplálkozást szolgálja.
 • A részmunkaidőben dolgozó édesanyák gyermekeinek félnapos elhelyezésére lehetőséget kínál.
 • Orvosi felügyeletet biztosít.
 • A speciális feladatokat ellátó bölcsődében (Hétszínvirág Bölcsőde) megfelelő szakemberek segítségével biztosítják a gyermekek állapotának megfelelő optimális fejlettségi szint elérését.
 • Egészségvédelmet, egészségnevelést, prevenciót végez.
 • A szokások, szabályok elsajátítását, az önállósodás folyamatát, az éntudat kialakítását segíti.
 • A gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri, naprakészen dokumentálja.
 • A bölcsődék nyitottsága lehetővé teszi a mindennapi találkozást a szülő és a kisgyermeknevelő között. A partneri kapcsolat a családokkal való együttmuködésen alapuló őszinte bizalomra épül. Lehetoséget ad a szülőknek a gyermekek bölcsődei életének megismerésére.
 • Megkönnyíti az átmenetet a bölcsődéből az óvodába.

A bölcsődei beszoktatásról
  A szülővel történő beszoktatás során a gyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének megismerésében, elfogadásában. A beszoktatás ideje alatt a gyermek a szülővel együtt vesz részt a bölcsőde közösségi életében.
  Ebben az időben úgy mint otthon, a szülő ellátja gyermekét, és fokozatosan engedi át a teendőket a "saját kisgyermeknevelőnek".
  A családtól való részleges elszakadás negatív tünetei így csökkennek.

A kisgyermeknevelő szerepe
  A kisgyermeknevelő nemcsak felügyel a rábízott gyermekekre, hanem neveli, gondozza őket, biztosítja számukra a harmonikus testi és szellemi fejlődés lehetőségét, feltételeit.
  A kisgyermeknevelő nem pótolja, hanem csupán helyettesíti az anyát, ismerve és tiszteletben tartva a gyermekek egyéni fejlődési ütemét.
  A "saját kisgyermeknevelő" érzelmi biztonságot jelent a gyermeknek.
  A szülővel a korrekt partneri együttműködésre törekszik, megvalósulásának színtereit napi beszélgetések, szülői értekezlet, szülőcsoportos beszélgetések, hirdetőtábla, üzenőfüzet, nyílt napok és szervezett programok formájában teremti meg.

Mikor nem hozható bölcsődébe a gyermek?
 • Azokban az esetekben, amikor az orvos olyan betegséget állapít meg, amellyel közösségbe nem vihető a gyermek.
 • Hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, rossz közérzet esetén.
 • Ha a családban fertoző megbetegedés fordult elő.

Az alapellátáson túl nyújtott családtámogató szolgáltatások
  Bölcsődekóstolgató: Az új gondozási év bölcsődei előjegyzését megelőzően, a bölcsődék nyitvatartási időben, a csoportszobában és a gyermekudvaron lehetőséget nyújtanak a különböző tevékenységi formák megismerésére, alkalmazására, gyakorlására az érdeklődő családok és gyermekeik számára. A szolgáltatás térítésmentes.

  Baba-mama klub: A nem intézményes ellátásba részesülő kisgyermekes családok részére szervezett szabadidős szolgáltatás. Időpontja a szülők igényéhez igazodik, jelenleg minden hónap első szerdáján mőködik, szakemberek előadásai színesítik a programot. A klub a bölcsődei nyitvatartási időn túl fogadja a családokat, a háziasszonyi teendőket a kisgyermeknevelők önként vállalt feladatként végzik.

  Zenés gyermektorna: A szülői igények alapján végezzük szolgáltatásunkat. Szakemberrel való konzultálásunk folyamatos, a gyakorlatokat a gyermekek fejlődésének megfelelően bővítjük. A gyermekek kisgyermeknevelőikkel együtt heti egy alkalommal délután 15:30-tól 16 óráig vesznek részt a tornán.

  Játszóház: A bölcsőde iránt érdeklődő családok számára játszóházat tartunk havi egy alkalommal, minden harmadik kedden 16-18 óráig, térítési díj ellenében. A gyermekek megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel, a csoportszobákkal, kipróbálhatják a bölcsődei játékeszközöket, illetve lehetőségük van alkotó tevékenységekre is.

  Jár a baba, jár…: Ölbéli és nagy mozgásos játékos foglalkozások, kéthetenként délután.

  Sószoba: Asztmás, légzési problémákkal küzdő, 0-3 éves gyermekek vehetik igénybe.

  Időszakos gyermekfelügyelet: Amennyiben a bölcsőde szabad férőhellyel rendelkezik, e férőhelyek terhére nyújthat szolgáltatást. A délelőtti órákban (9-11), lehetőség van arra, hogy fogadjanak érdeklődőket.


A mőködési feltételek biztosítása
  A bölcsődék működésének irányítását, a személyi és tárgyi feltételrendszer biztosítását, az ezzel kapcsolatos feladatokat az intézmény székhelyén az igazgatóság gazdasági egysége látja el.
  Feladataink sokrétőek, de a megoldásukhoz a megfelelő szakembergárda 18,5 álláshellyel rendelkezésre áll.

  A munkavégzés az alábbi feladatcsoportonként történik:
  • irányítás, vezetés (szakmai, gazdasági),
  • élelmezés,
  • pénzügy-számvitel,
  • munka, bér- és személyügyek,
  • karbantartás,
  • beszerzések, raktározás,
  • egyéb feladatok: mosoda, szállítás szervezése, munkavédelem, tűzvédelem.
  Elsődleges célunk: a lehető legjobb feltételrendszert biztosítani a bölcsődei ellátás során, a szülők megelégedettségét megtartani, ezáltal öregbíteni a bölcsődei ellátás jó hírnevét.


Közérdekű adatok
Az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által előírt közérdekű intézményi adatok az egységes közadatkereső rendszerben az alábbi címen érhetők el: www.kozadat.hu - Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros.
Ezzel az intézmény eleget tesz közzétételi kötelezettségének.

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros